Waialua Coffee Burlap Bag

$30
$30

Authentic Waialua Coffee burlap bag used for coffee beans.

Dimensions: 21.5" x 41"

Shipping is included.